Členění členské základny tělocvičné jednoty Sokol

Členové sokolské jednoty se dělí na část členstva aktivně činnou, provozující tělocvičnou, společenskou a kulturní činnost a část členstva pokročilého věku zajímajících se o celkovou činnost tělocvičně sokolské jednoty, všechny její akce podporují a také se jich zúčastňují.

Aktivní členská základna sokolské jednoty je tvořena muži a ženami, kteří cvičí ve specializovaných tělocvičných a sportovních oddílech, podle přesně stanoveného týdenního cvičebního rozvrhu. Náplň jednotlivých cvičebních hodin všech oddílů je zaměřena ve své úvodní části na klasickou sokolskou všestrannost a v další specializované část na tu tělocvičnou, nebo sportovní činnost, která je cílovým zájmem tělocvičného, nebo sportovního zaměření.

Jedná se oddily:

Členové sokolské jednoty z řad mládeže, dorostenci a dorostenky, starší a mladší žáci a starší a mladší žákyně se aktivně věnují v rámci tělocvičné sokolské všestrannosti základní tělocvičné a sportovní činnosti ve svých specializovaných oddílech pod vedením odborně školených sokolských cvičitelů z řad vyspělých členů sokolské jednoty, A to v oddílech:

Tělocvičnou činnost si mohou cvičenci jednotlivých oddílů doplnit využitím nově vybudované posilovny v sokolovně Mimořádná pozornost je věnována dětem, které mají předpoklady pro náročnější cvičení v oddíle sportovní gymnastiky, který v rámci svých soutěží na úrovni mistních, župních, zemských a celostátních sokolských vystoupení a dosáhl řady předních umístění. K získání přehledu o rozsahu a pestrosti tělocvičné a sportovní činnosti tělocvičné jednoty Sokol Napajedla a jejich členů je možno odvodit i z uvedeného rozsahu tělocvičného týdenního rozvrhu cvičebních hodin jednotlivých oddílů Sokola.