Součástí dne sokolských oslav bude v předsálí výstava fotografií z historie a současnosti jednoty.