ŽENY ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

                                    Členky tohoto oddílu se pravidelně schází v pondělí v 18 hodin k hodinovému                                        cvičení. Vzhledem k vyššímu věku některých cvičenek a jejich různých                                           zdravotních potíží, je cvičení  zaměřeno především na cvičení zdravotní a pro udržení                        kondice. Všechna cvičení jsou proto  prováděna ve zvládnutelném rozsahu pod vedením                   zkušených cvičitelek. Při cvičení se používají různé cvičební pomůcky například švihadla,                 kužely, míče, míčky podložky, šátky, PET láhve, kroužky, obruče, gumy a židle. Cvičitelky dbají         na to, aby cvičení probíhalo v pohodě a dobré náladě a přitom zodpovědně a důsledně. Cvičební hodiny jsou zpestřovány také tanečními prvky, jógou a zpěvem.
Pokud máte zdravotní problémy, přijďte mezi ně. Starat se o své zdraví bude pro Vás snadnější.
Cvičitelka: Hilšerová Jarmila – tel. : +420 739 657 685  
Pokud máte zájem o členství v oddíle, pak stačí obrátit se na cvičitele oddílu a domluvit se na dalším postupu (návštěva cvičební hodiny, vyplnit přihlášku).
Jakmile se domluvíte a budete se chtít stát členem, pak stiskněte tlačítko: Přihláška do Jednoty.         

 Členky tohoto oddílu se pravidelně schází v pondělí v 18 hodin k  hodinovému cvičení. Vzhledem k vyššímu věku některých cvičenek a jejich různých zdravotních potíží, je cvičení  zaměřeno především na cvičení zdravotní a pro udržení kondice. Všechna cvičení jsou proto  prováděna ve zvládnutelném rozsahu pod vedením zkušených cvičitelek. Při cvičení se používají různé cvičební pomůcky například švihadla, kužely, míče, míčky podložky, šátky, PET láhve, kroužky, obruče, gumy a židle. Cvičitelky dbají         na to, aby cvičení probíhalo v pohodě a dobré náladě a přitom zodpovědně a důsledně. Cvičební hodiny jsou zpestřovány také tanečními prvky, jógou a zpěvem.
Pokud máte zdravotní problémy, přijďte mezi ně. Starat se o své zdraví bude pro Vás snadnější.
Cvičitelka: Hilšerová Jarmila – tel. : +420 739 657 685  
Pokud máte zájem o členství v oddíle, pak stačí obrátit se na cvičitele oddílu a domluvit se na dalším postupu (návštěva cvičební hodiny, vyplnit přihlášku).
Jakmile se domluvíte a budete se chtít stát členem, pak stiskněte tlačítko: Přihláška do Jednoty.     

SOKOL NAPAJEDLA PODPORUJE: