ŽENY ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

Členky tohoto oddílu se pravidelně schází v pondělí v 18 hodin k hodinovému cvičení.
Vzhledem k vyššímu věku některých cvičenek a jejich různých zdravotních potíží, je cvičení zaměřeno především na cvičení zdravotní a pro udržení kondice. Všechna cvičení jsou proto prováděna ve zvládnutelném rozsahu pod vedením zkušených cvičitelek. Při cvičení se používají různé cvičební pomůcky například švihadla, kužely, míče, míčky podložky, šátky, PET láhve, kroužky, obruče, gumy a židle.

Cvičitelky dbají na to, aby cvičení probíhalo v pohodě a dobré náladě a přitom zodpovědně a důsledně. Cvičební hodiny jsou zpestřovány také tanečními prvky, jógou a zpěvem.
Pokud máte zdravotní problémy, přijďte mezi ně. Starat se o své zdraví bude pro Vás snadnější.

Cvičitelka: Hilšerová Jarmila – tel. : +420 605 849 871           

Cvičitelky dbají na to, aby cvičení probíhalo v pohodě a dobré náladě a přitom zodpovědně a důsledně. Cvičební hodiny jsou zpestřovány také tanečními prvky, jógou a zpěvem.
Pokud máte zdravotní problémy, přijďte mezi ně. Starat se o své zdraví bude pro Vás snadnější.

SOKOL NAPAJEDLA PODPORUJE: