V minulém roce i přes velká omezení se podařili dvě akce