V minulém roce i přes velká omezení se podařili dvě akce

Den sportu

V sobotu 19. září se uskutečnil již třetí ročník akce Den sportu. V parku Na Kapli, radničním nádvoří a dalších prostranstvích kolem sokolovny se mohli rodiče a zejména děti seznámit se všemi sporty, které se v Napajedlích provozují. Na děti čekalo téměř dvacet stanovišť, na kterých si mohly sporty vyzkoušet. Každý z účastníků obdržel drobnou cenu a byl zařazen do slosování o deset vstupenek do Kina Napa- jedla, které věnoval Klub kultury Napajedla.
Rodiče si udělali představu, jaké možnosti pro sport svých potomků v Napajedlích jsou. O zájmu dětí sportovat svědčí desítky nových přihlášek do zúčastněných sportovních oddílů. A to byl hlavní zájem organizátorů, přitáhnout ke sportu co nejvíce dětí, ale také dospělých.
Den sportu probíhal výhradně ve venkovních prostorách, stanoviště byla od sebe dostatečně vzdálena, a tak se mohli organizátoři bezpečně vypořádat se současnými hygienickými nařízeními. Doprovodný program zajistily mladé kapely z DDM Matýsek. Věříme, že tato úspěšná akce proběhne i příští rok.
Díky patří všem sportovním oddílům, které se na přípravě Dne sportu podílely a městu Napajedla, které sport dlouhodobě podporuje.

Sázení sokolské lípy, oslava 90. narozenin bratra Karase

10. října 15:00. Šlo o opětovné vysazení sokolské lípy, která byla vysazena k 150. výročí (2012) Sokola, ale v důsledku terénních úprav (technickou správou) vykácena. Doufáme, že na novém místě se to nestane. Tato akce byla využita k malé oslavě 90. narozenin bratra Jaroslava Karase, dlouholetého člena, činovníka naší jednoty. Pevné zdraví a dlouhá léta!