Úhrada členských příspěvků

opět je tu nový rok a s ním spojená “milá” povinnost uhradit členský příspěvek. Výši příspěvku najdeš na nástěnce v chodbě k šatnám. Příspěvek je třeba uhradit do 28. 2. převodem na bankovní účet 270057790/2010 variabilní symbol: 2022111.
Pokud platíte samostatně, pak do zprávy pro příjemce uvedete členský příspěvek, oddíl, jméno a příjmení.
Pokud platíte za celý oddíl, do zprávy pro příjemce uvedete: členský příspěvek, oddíl a mailem (Info@sokolnapajedla.cz) pošlete jmenný seznam s výší příspěvku